مشاوره فنی و اقتصادیاین شرکت با توجه به تجربیات خود آماده ارائه خدمات مشاوره فنی و اقتصادی برای طرح ها و پروژه ها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی، محیط زیست و انرژی های نو می باشد


 • الف) خدمات مشاوره فني

  انجام طرح های پژوهشی کاربردی برای کسب دانش فنی تولید صنعتی محصولات جدید یا بهبود کیفیت◄

  برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی تخصصی مورد نیاز صنعت و متخصصین◄ • ب) خدمات مشاوره اقتصادي

  تهيه طرح‌هاي توجيهي و طرح کسب و کار ◄

  مشاوره اقتصادي و مطالعات امکان سنجی◄

  ...مطالعات راهبردی شامل بررسی بازار، ریسک و ◄