شرکت دانش تک انرژی سبز

شرکت دانش تک انرژی سبز در سال ١٣٩٠ تاسيس و به عنوان يکی از شرکت های مرکز رشد نفت، گاز و پتروشيمی در پارک علم و فناوری استان فارس فعاليت خود را آغاز نمود و هم اکنون جزو معدود شرکت های مستقر در پارک می باشد که مفتخر به دریافت درجه دانش بنیانی از معاونت فناوری ریاست جمهوری گردیده است

  • هدف از تاسيس اين شرکت، مهندسی، تجاری سازی یافته های پژوهشی و توسعه فناوری های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، می باشد. علاوه بر آن با توجه به اهميت مسایل زیست محیطی و انرژي های غيرفسيلی دستيابی به فناوري های مرتبط با توليد سوخت های زيستی از قبيل بيواتانول و بهینه سازی سیستم های تصفیه ی پساب از دیگر شاخه های فعاليت اين شرکت مي باشند. این شرکت در حال حاضر با پتروشیمی بندر امام در زمینه بهینه سازی سیستم تصفیه پساب و با شهرداری شیراز در حوزه محیط زیست همکاری دارد
  • برنامه آتی شرکت رفع نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با تکیه بر توان و دانش داخلی، ارائه خدمات در زمینه انرژی¬های نو و ارائه طرح در زمینه محیط زیست است