آدرس

،آدرس : فارس ، شیراز

،بلوار دکتر حسابی

،شهرک آرین ، خیابان فناوری

،پارک علم و فناوری فارس

ساختمان نفت، گاز و پتروشیمی

71976-87811 : کد پستی

ساعات کاری

شنبه - چهارشنبه 8 صبح الی 4 بعد از ظهر

پنج شنبه ها ساعت 8 الی 12

تلفن و فکس

071-36241831 : تلفن

071-36241831 : دورنما

پست الکترونیکی

info@gestco.ir : پست الکترونیکی