،تعهد و تعامل
،خلق فناوری
توسعه پایدار

شعار و مبنای فعالیت
شرکت براین پایه است

دید شما ، آینده ی شماست
پس با دیدی بهتر
با پشتوانه ای قویتر
به آینده ای بهتر بیاندیشید

ما در این راه با تکیه بر تجارب پیشین
و دانش علمی و فنّی کارآمد شما را همراهی میکنیم

به شرکت دانش تک انرژی سبز خوش آمدید

شرکت دانش تک انرژی سبز در یک نگاه


شرکت دانش تک انرژی سبز در سال ١٣٩٠ تاسيس و به عنوان يکی از شرکت های مرکز رشد نفت، گاز و پتروشيمی در پارک علم و فناوری استان فارس فعاليت خود را آغاز نمود و هم اکنون جزو معدود شرکت های مستقر در پارک می باشد که به دریافت درجه دانش بنیانی از معاونت فناوری ریاست جمهوری گردیده است

هدف از تاسيس اين شرکت، مهندسی، تجاری سازی یافته های پژوهشی و توسعه فناوری های مرتبط با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، می باشد. علاوه بر آن با توجه به اهميت مسایل زیست محیطی و انرژي های غيرفسيلی دستيابی به فناوري های مرتبط با توليد سوخت های زيستی از قبيل بيواتانول و بهینه سازی سیستم های تصفیه ی پساب از دیگر شاخه های فعاليت اين شرکت مي باشند. این شرکت در حال حاضر با پتروشیمی بندر امام در زمینه بهینه سازی سیستم تصفیه پساب و با شهرداری شیراز در حوزه محیط زیست همکاری دارد